25η Μαρτίου 2019

Την Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019, έγινε η καθιερωμένη παρέλαση στο Δήμο Ζεφυρίου. Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής έγινε από το σχολείο μας στο ηρώο, ενώ οι μαθητές μας, βάζοντας τον καλύτερο τους εαυτό, άνοιξαν την παρέλαση των Γυμνασίων.
 Συγχαρητήρια στα παιδιά και τον γυμναστή, κο Σάββα Αρώνη.