Η Γ` Γυμνασίου έφυγε σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου, για την τετραήμερη εκδρομή στον Βόλο, με συνοδούς τους καθηγητές Γιάννη Γκατζηρούλη και Σάρα Δέλλιου. Επιστροφή την Κυριακή.


 Καλά να περάσετε παιδιά!