ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019-2020

Ο αγιασμός του σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη  11 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:30 π.μ. Η ώρα προσέλευσης ορίζεται στις 9:00 π.μ.