ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, το σχολείο μας επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας