ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ


Στο σχολείο μας έχει, ήδη, πραγματοποιηθεί προληπτική απολύμανση για την αντιμετώπιση πιθανών επιμολύνσεων από παθογόνους μικροοργανισμούς.