Ενημερώνονται οι μαθητές της Α΄,Β και Γ τάξης και οι γονείς τους ότι στην πλατφόρμα «Ψηφιακή τάξη» του Σχολικού δικτύου έχει αναρτηθεί εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή. Το υλικό είναι ανοιχτό κι επομένως δεν απαιτείται εγγραφή του μαθητή στην πλατφόρμα. Στο πλαίσιο της ασύγχρονης διδασκαλίας οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάζουν ασκήσεις και δραστηριότητες και να τις στέλνουν στoν εκπαιδευτικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση που συνοδεύει κάθε μάθημα. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του σχολείου (2102475198) ή στο email (mail@gym-zefyr.att.sch.gr). Επισημαίνεται ότι το υλικό συνεχώς θα ενημερώνεται.

Προς το παρόν διαθέσιμοι είναι οι σύνδεσμοι:

Α' ΤΑΞΗ
Γεωγραφία : https://eclass03.sch.gr/modules/exercise/?course=G783183
Νεοελληνική Γλώσσα Α2-Α3 https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G783181
Λογοτεχνία Α΄ Γυμνασίου: https://eclass.sch.gr/courses/G783135/
Εικαστικά : https://eclass.sch.gr/courses/G783134/
Φυσική: https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783129
Μουσική https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783121
Αρχαία Ελληνικά : https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783116
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Α3) : https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G783149
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Α1) : https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G783150
Νεοελληνική Γλώσσα https://eclass.sch.gr/modules/document/?
course=G783107
Ιστορία Α2-Α3: https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=EL586101
Ιστορία Α1: https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G783169
Μαθηματικά https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783117
Αγγλικά https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G783136
Γαλλικά https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G783145
Πληροφορική : https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G783164
Οικιακή Οικονομία Α2-Α3 https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783155

Β' ΤΑΞΗ
Βιολογία Β τάξης: https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783171
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G783177
Εικαστικά Β΄ Γυμνασίου: https://eclass.sch.gr/courses/G783133/
Μουσική https://eclass03.sch.gr/modules/document/?course=G783122
Χημεία Β΄ Γυμνασίου: https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783120
Ιστορία  Β1 https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783119
Ιστορία  Β2 https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783151
Νεοελληνική Γλώσσα : https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783112
Γεωγραφία : https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783109
Νεοελληνική Λογοτεχνία : https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783113
Αρχαία από μετάφραση https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783118

Γ' ΤΑΞΗ
Αρχαία από μετάφραση https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783176
ΚΟινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου: https://eclass.sch.gr/courses/G783141/
Νεοελληνική Λογοτεχνία: https://eclass.sch.gr/courses/G783127/ 
Μουσική: https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783123
Αρχαία Ελληνικά : https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783114
Μαθηματικά : https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783111
Αγγλικά https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G783138
Γαλλικά https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G783148
Πληροφορική : https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=G783166
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση / Υποστήριξη μαθητών στον καιρό της πανδημίας: https://eclass03.sch.gr/modules/announcements/?course=G783170
Αρχαία Ελληνικά: https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783115
Θρησκευτικά: https://eclass.sch.gr/courses/G783128/
Διασκεδάζω και μαθαίνω από τον υπολογιστή μου https://eclass.sch.gr/modules/document/?course=G783142